สอศ.จัดเต็มงาน ‘อวท.ภาคเหนือ’ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565

สอศ.จัดเต็มงาน ‘อวท.ภาคเหนือ’ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ และพิธีมอบโล่รางวัลสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ และองค์การมาตรฐานดีเด่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีประการะคุณ ต่อการจัดการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ว่า

ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้โครงการนิเทศ “ท่านคือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเป็นตัวแทนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความเป็นผู้นำที่จะนำเพื่อนสมาชิกในองค์การนักวิชาชีพฯ ของแต่ละสถานศึกษา ให้พัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างดียิ่งขึ้น ด้วยการแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

สอศ.จัดเต็มงาน ‘อวท.ภาคเหนือ’ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

“สอศ. มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ ภายใต้แนวคิดประเทศไทยมั่นคง ร่ำรวย ด้วยมืออาชีวะ การนำเอากิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ทำให้ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล มาแสดงศักยภาพให้สังคมได้รับรู้ และเกิดการยอมรับการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษามากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา สมควรที่จะได้รับการสนับสนุน และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี” ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว

ทั้งนี้ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ

นอกจากนี้ นายธนพล กัลยาประสิทธิ์ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวรายงานการดำเนินงานการจัดกิจกรรม และมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการดำเนินงานองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ chihiroyabe.com

แทงบอล

Releated